خانه » درباره ما

درباره ما

بسم الله الرحمن الرحيم

“شبکه خبری اقتصاد بانکی ” حاصل کوشش روزنامه نگاران آزاد ایران است که اخبار ایران و جهان در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ،  را بازتاب می دهد.
سرعت در انتقال اخبار ، دقت در مخابره آن و جلب اعتماد مخاطبان از رسالت های ماست.

“شبکه خبری اقتصاد بانکی “مفتخر است ضمن پوشش اخبار دولتی به رویدادهای بخش خصوصی نیز توجه دارد چون این بخش را جزئی جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور می داند.

جان نباشد جز خبر در آزمون         هرکه را افزون خبر جانش فزون