خانه » اخبار انتخابات » گام رييسی بر ردپای احمدی نژاد

گام رييسی بر ردپای احمدی نژاد

📜اقتصاد بانکی: سال ٨٤ بود و شعله‌ی انتخابات مانند اين روز‌ها زبانه می‌كشيد
همه صحبت‌ها بر سر اين بود كه رييس جمهور آينده هاشمی است يا احمدی نژاد بسيار از طيف خاكستری انتخابات هنوز به تصوير واضحي از كانديدای قطعي خود دست نيوفتاده بودن
در اين زمان بود كه بدعت جديدی از سوی كانديداي اصولگرای رياست جمهوری در فضای تبليغاتی كشور ايجاد شد.اين بدعت پخش تراكت‌هايی بود كه خانواده دارايی و اعتبار رقيب را زير سوال می برد، شب‌نامه‌هايی كه قصد تلقين اطلاعات محرمانه‌ای درباره زندگی هاشمی را داشتند در بسياری از شهرستان های كشور منتشر شد..
شب‌نامه‌های بی اساسی كه تنها دليل انتشارشان تخريب چهره‌ی هاشمی رفسنجانی و نزديكان او بود و اين حركت بالاخره جواب داد و سكان ايران را ٨ سال به مردی سپرد كه در سال‌های آخر همه مردم آرزوی بر كناری او را داشتند.
اكنون و در آستانه‌ی دوازدهمين انتخابات رياست جمهوری شاهد نشر برخی اكاذيب هستيم كه صرفا در جهت تخريب چهره‌ی دولت يازدهم و جمع آوری رای طيف خاكستری انتخابات عمل می‌كند.
انتشار برخي اسناد در فضا‌های مجازی و سايت‌های خبری تنها برای به‌دست‌آوردن چند رای بيشتر تماميت فضای اخلاقی انتخابات و به تبع آن فضای اخلاقی كشور را مسموم می‌كند.
مخصوصا آن كه اين اقدامات از سوی ستاد كانديدايی انجام می‌شود كه خود را داعيه‌دار اخلاق و كرامت اسلامی می‌داند، آن هم اسنادی كه شبهه‌انگيز و يا به قول ديوان محاسبات كشور فاقد وجاهت قانونی و غير قابل استناد است، اگر حجت الاسلام رييسی واقف به اين موضوع است، كه قطعا در اين بی‌اخلاقی خود را شريك كرده و اگر اطلاعی در مورد عملكرد ستادش در نشر اكاذيب ندارد، فاقد قدرت مديريت و نظارت است و ناتوان از اداره‌ كردن يك كشور.

پیام بگذارید