خانه » اقتصاد کلان » دولت دوازدهم می‌تواند دوره شکوفایی کشور باشد، اگر…

دولت دوازدهم می‌تواند دوره شکوفایی کشور باشد، اگر…

سید جلال ساداتیان: با فرض هم راستایی دستگاه‌های سیاست خارجی و ساختارها و زیربناهای اقتصادی شکل گرفته داخلی، به نظر من دولت دوازدهم می‌تواند دوره خوب و شکوفایی برای کشور باشد و مخالفت های داخلی و خارجی نخواهد توانست ما را زمین‎‌گیر کند.

 

 

سید جلال ساداتیان، تحلیل گر مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار اقتصاد بانکی درباره چشم انداز روابط اقتصادی بین الملل در دولت دوازدهم گفت: با فرض همسویی بخش‌های حاکمیتی و به حداقل رسیدن مخالفت‌های داخلی، همچنین با فرض اینکه آنچه در ساختار داخلی حاصل شده، در جهت مثبت، همدلی و همراهی حرکت کند و در سایه این همدلی و همراهی سیاست خارجی و اقتصادی فعال و قوی داشته باشیم و در بعد سیاست خارجی، سفیرانی مجرب داشته باشیم، که نگاه اقتصادی داشته باشند و آموزش‌های لازم را با هدف اینکه چگونه باید همه امکانات حوزه ماموریتی خود را در جهت ترغیب سرمایه گذاران به سمت داخل به کار بگیرند، ببینند و ارتباطات قوی داخل و خارج بخصوص با کشورهای صنعتی و صاحب سرمایه و تکنولوژی داشته باشند فعالیت کنند.

وی در خصوص مذاکرات با کشورهای دیگر افزود: در دولت یازدهم، دکتر ظریف با تیم خوبی وارد کار شدند، اما این کار به ناچار و به دلیل هدف مهم تری که داشتند، مورد غفلتشان قرار گرفت و خیلی نمی‌توانستند بر این کار تمرکز کنند، اما دردولت دوازدهم حتما باید به این مقوله پرداخته شود. روابط گسترده با کشورهای خارجه صرفا این نیست که شخص وزیر امورخارجه ویا معاونان او سفرهای خارجی داشته باشند، بلکه تیمی که در کشورهای مختلف مستقر هستند باید بتوانند بسیج امکانات کنند، فعالیت گسترده داشته باشند و به سمت سرمایه‌های مختلف بروند. نیازهای داخل کشور را بدانند و به سمت مرتبط کردن این دو مقوله حرکت کنند.

ساداتیان درباره نقش سفارت خانه و سفیران در اقتصاد بین الملل خاطرنشان کرد: صرفا کنفرانس و سخنرانی کفایت نمی‌کند و باید در عمل کار انجام شود. به آموزش ساختاری جدی برای بخش خصوصی و دولتی احتیاج داریم. ساختار نظام باید به سمت هم‌افزایی، هم‌راستایی و هم‌جهتی در جهت داشتن اقتصاد پویا حرکت کند. نگاه سفارت خانه‌ها و سفرای ما باید به این سمت و سو میل کند، و اصلاح امور انجام شود. به طور مثال در بخش صادرات، بیمه صادرات معنای واقعی پیدا کند، اعم از اینکه در صادرات فنی مهندسی، تکنولوژی یا کالا، اگر صادر کننده احساس امنیت نکند، نمی تواند با جرات کار صادراتی خود را انجام دهد و در کمیت و کیفیت با قدرت رقابت کند.

این تحلیل‌گر مسائل بین الملل در رابطه با محکم کردن زیرساخت‌ها تصریح کرد: همه مبناهای بیان شده، تعریض‌هایی است که بر مبانی و الزامات اولیه برای شکل دادن به یک ساختار اقتصاد پویا و رسیدن به درصد و تعداد اشتغال که در کشور لازم است، اگر بنیه اقتصادی کشور تقویت شود و توان تکنولوژی کشور را پیش ببریم، می‌توانیم تکنولوژی‌های جدید و دانش بنیان را بیشتر وارد کشور کنیم و سرعت ایجاد اشتغال را افزایش، همچنین ارزش افزوده بیشتری را متوجه کشور می‌شود.

سید جلال ساداتیان در پایان بیان کرد: با فرض هم راستایی دستگاه‌های سیاست خارجی و ساختارها و زیربناهای اقتصادی شکل گرفته داخلی، به نظر من دولت دوازدهم می‌تواند دوره خوب و شکوفایی برای کشور باشد و مخالفت های داخلی و خارجی نخواهد توانست ما را زمین‎‌گیر کند، البته به شرط همدلی در تمام امور حاکمیتی و مشارکتی. در واقع هم نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی و پشتیبانی دولت و هم نیازمند مشارکت گسترده مردم از طریق شرکت‌های تجاری، اقتصادی ، فنی و خدماتی هستیم.

پیام بگذارید