خانه » فرهنگی اجتماعی » در نشست تخصصی نشانه شناسی متون خبری در نمایشگاه مطبوعات/ خاستگاه استعاره شناختی ذهن است نه زبان

در نشست تخصصی نشانه شناسی متون خبری در نمایشگاه مطبوعات/ خاستگاه استعاره شناختی ذهن است نه زبان

به گزارش اقتصاد بانکی، در سلسله نشست های تخصصی نشانه شناسی متون خبری برگزار شده در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، مهدی یزدانی کارشناس ارشد ادبیات دراماتیک، سردبیر و نویسنده درباره استعاره شناختی گفت: خاستگاه استعاره شناختی ذهن است، نه در زبان و انسان به واسطه زبان در ذهن افکار را می پروراند.

این نویسنده با اشاره به مبدا و مقصد کلمه گفت: در استعاره شناسی برخی از واژگان مبدا هستند که هدف آن رساندن ما به مقصد یا همان مفهوم است.

یزدانی همچنین در خصوص استفاده از استعاره در خبر افزود: استعاره ها بر اساس تجربیاتی که از قبل در ذهن نقش بسته و به واسطه زمان به ناخودآگاه سپرده شده اند شکل می‌گیرد و اصحاب رسانه و مطبوعات می‌توانند بر اساس مفهومی که هر کلمه با بیان شدن به وجود می‌آورد و قلمرویی که هر کلمه در بر می‌گیرد و تجربه هایی را که یادآور می‌شود بر ذهن مخاطب تاثیر گذارده و مخاطب را جذب کند.

این کارشناس ارشد در پایان با جمع بندی مطالب با این مضمون گفت: با توجه به حجم و جرم و قلمرویی که واژگان دارند می توان در خبرها واژگان  درست انتخاب کرد که  بر اساس تجربه جامعه هدف و به دور از درنظر گرفتن هژمونی اجتماع گزینش شوند.

پیام بگذارید