خانه » ارز-طلا-سکه

ارز-طلا-سکه

نرخ ارز طلا سکه ۱۱ اردیبهشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۱۳ ۱۳۷ (۰٫۳۶%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۷۴۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۷۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۹,۱۱۹ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۶۴ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۹۸,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۰ اردیبههشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۱۹ -۱۹۳ (-۰٫۵۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۷۳۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۶۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۹,۱۰۵ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۶۰ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۷۸,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۹ اردیبهشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۶۱۶ ۶۳ (۰٫۱۷%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۷۳۰ ۹۰ (۰٫۲۴%) یورو ۴۱,۶۵۰ ۵۰ (۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۹,۱۰۷ ۳۴۸ (۰٫۷۱%) درهم امارات ۱۰,۲۶۱ ۲۴ (۰٫۲۳%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۸۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ (۰٫۱%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۷ اردیبهشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۳۵ ۱۶ (۰٫۰۴%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۶۰۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۴۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۴۳۱ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۲۸ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۷۸,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۴۹ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۴۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۳۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۲۶۸ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۱۱ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۱۰۶,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۵ اردیبهشت

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۴۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۳۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۲۶۸ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۱۱ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۱۰۶,۰۰۰ ۴,۰۰۰ (۰٫۰۸%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۷۸,۷۰۰ ۹۰۰ (۰٫۰۸%) انس طلا (دلار) ۱,۲۷۱٫۸۰ -۴ (-۰٫۳۱%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۴ اردیبهشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۲۹ -۲۷ (-۰٫۰۷%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۹۰ -۲۰ (-۰٫۰۵%) یورو ۴۱,۳۵۰ ۴۰۰ (۰٫۹۷%) پوند انگلستان ۴۸,۳۲۷ ۱۱ (۰٫۰۲%) درهم امارات ۱۰,۳۱۰ ۱۰۵ (۱٫۰۲%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۹۴,۰۰۰ -۳۳۰۰۰ (-۰٫۶۵%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۳ اردیبهشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۳۷ ۱۴ (۰٫۰۴%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۳۰ ۳۰ (۰٫۰۸%) یورو ۴۰,۸۵۰ ۱۷۰ (۰٫۴۲%) پوند انگلستان ۴۸,۳۴۲ ۳۵ (۰٫۰۷%) درهم امارات ۱۰,۲۱۰ ۸ (۰٫۰۸%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ (۰٫۱۶%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲ اردیبهشت

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۹۷ -۶۵ (-۰٫۱۷%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۷۰ ۲۰ (۰٫۰۵%) یورو ۴۰,۶۵۰ -۲۰ (-۰٫۰۵%) پوند انگلستان ۴۷,۷۰۰ -۶۲۵ (-۱٫۳۱%) درهم امارات ۱۰,۱۹۴ ۷ (۰٫۰۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۱۱۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ (۰٫۱۲%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۳۰ فروردین

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۲۷ ۹ (۰٫۰۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۷۰ -۱۰ (-۰٫۰۳%) یورو ۴۰,۵۸۰ ۳۰ (۰٫۰۷%) پوند انگلستان ۴۷,۹۰۰ -۴ (-۰٫۰۱%) درهم امارات ۱۰,۳۲۰ ۱۲۵ (۱٫۲۱%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۱۲۷,۰۰۰ -۵۰۰۰ (-۰٫۱%) گرم طلای ...

ادامه »