خانه » ارز-طلا-سکه

ارز-طلا-سکه

سرقت پول از ماشین حمل پول بانک پاسارگارد

یک منبع آگاه در بانک مرکزی گفت: سه کیسه پول به سرقت رفته است اما حجم آن هنوز مشخص نیست. به گزارش اقتصاد بانکی به نقل از بنکر ،یک منبع آگاه در بانک مرکزی درباره حادثه صبح امروز در خیابان حقانی تهران و به سرقت رفتن اتومبیل حمل پول بانک پاسارگاد به ایلنا  اظهار داشت: صبح امروز سارقان با استفاده از ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۵ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۱۱ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۷۸۰ ۰ (۰%) یورو ۴۰,۸۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۷,۲۴۳ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۷۸ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۴ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۷۵۲ -۲۳۰ (-۰٫۶۱%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۱۰ -۷۰ (-۰٫۱۹%) یورو ۴۱,۰۵۰ -۱۰۰ (-۰٫۲۴%) پوند انگلستان ۴۷,۳۲۸ ۳۴ (۰٫۰۷%) درهم امارات ۱۰,۲۸۶ -۱۹ (-۰٫۱۸%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ (۰٫۲۸%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۳ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۰۱۲ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۹۵۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۱۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۷,۵۷۱ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۳۲۴ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۷۲,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۷۱ ۲۲ (۰٫۰۶%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۵۰ -۹۰ (-۰٫۲۴%) یورو ۴۱,۰۵۰ -۵۰ (-۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۷,۴۰۱ ۷۴ (۰٫۱۶%) درهم امارات ۱۰,۵۵۰ ۲۲۹ (۲٫۱۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۷۰,۰۰۰ -۱۳۰۰۰ (-۰٫۲۶%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۹۰ -۴۶ (-۰٫۱۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۸۵۰ -۱۰۰ (-۰٫۲۶%) یورو ۴۱,۰۷۰ -۳۰ (-۰٫۰۷%) پوند انگلستان ۴۷,۸۰۰ ۴۵۸ (۰٫۹۶%) درهم امارات ۱۰,۵۵۰ ۲۲۷ (۲٫۱۵%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۸۴,۰۰۰ -۲۰۰۰ (-۰٫۰۴%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۳۰ بهمن

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۹۷۲ -۵۷ (-۰٫۱۵%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۱۰۰ -۲۰ (-۰٫۰۵%) یورو ۴۱,۲۰۰ -۲۰ (-۰٫۰۵%) پوند انگلستان ۴۸,۰۵۰ ۱۰۷ (۰٫۲۲%) درهم امارات ۱۰,۳۶۴ -۷ (-۰٫۰۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۸۰,۰۰۰ -۱۲۰۰۰ (-۰٫۲۴%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۸ بهمن

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۲۴۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۱۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۷,۷۲۵ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۴۰۲ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۷۷,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۸,۹۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۲۳۶٫۲۰ ۴ (۰٫۳۲%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۷ بهمن

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۰۶۰ -۳ (-۰٫۰۱%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۱۹۰ -۱۰ (-۰٫۰۳%) یورو ۴۱,۱۵۰ -۵۰ (-۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۷,۶۴۲ -۲۳۵ (-۰٫۴۹%) درهم امارات ۱۰,۳۹۰ -۱ (-۰٫۰۱%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۶۶,۰۰۰ -۱۱۰۰۰ (-۰٫۲۲%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۶ بهمن

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۱۲۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۲۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۷,۸۷۶ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۳۷۰ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۸,۷۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۲۳۰٫۴۰ ۳ (۰٫۲۴%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ ...

ادامه »