خانه » ارز-طلا-سکه

ارز-طلا-سکه

نرخ ارز طلا سکه ۲۶ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۸۵ -۱۱۰ (-۰٫۲۹%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۷۵۰ -۲۰۰ (-۰٫۵۳%) یورو ۴۱,۰۰۰ -۲۰۰ (-۰٫۴۹%) پوند انگلستان ۴۶,۵۵۸ ۳۴ (۰٫۰۷%) درهم امارات ۱۰,۲۶۹ -۵۴ (-۰٫۵۳%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ (۰٫۶۵%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۵ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۱۳ -۸۹ (-۰٫۲۴%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۹۷۰ ۱۲۰ (۰٫۳۲%) یورو ۴۱,۲۵۰ ۱۵۰ (۰٫۳۶%) پوند انگلستان ۴۶,۵۸۹ ۴۲۹ (۰٫۹۲%) درهم امارات ۱۰,۵۷۰ ۳۵۵ (۳٫۳۶%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۸۶,۰۰۰ -۸۰۰۰ (-۰٫۱۶%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۴ اسفند

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۵۰ ۰ (۰%) یورو ۴۱,۱۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۶,۱۶۰ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۲۱۵ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۳۱,۲۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۲۰۴٫۳۰ -۱ (-۰٫۰۸%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۳ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۳۸ -۱۱۵ (-۰٫۳۱%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۰۰ -۶۰ (-۰٫۱۶%) یورو ۴۱,۰۵۰ ۲۰۰ (۰٫۴۹%) پوند انگلستان ۴۶,۰۴۳ ۱۱۹ (۰٫۲۶%) درهم امارات ۱۰,۳۶۰ ۱۴۳ (۱٫۳۸%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۱۳,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ (۰٫۳۷%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۲ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۱۳ ۶۰ (۰٫۱۶%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۸۰ -۱۳۰ (-۰٫۳۵%) یورو ۴۰,۷۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۶,۹۵۰ ۹۷۴ (۲٫۰۷%) درهم امارات ۱۰,۱۹۵ -۳۶ (-۰٫۳۵%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۹۱,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۱ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۵۰ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۶۰۰ ۰ (۰%) یورو ۴۰,۳۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۵,۹۲۳ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۴۰۰ ۱۷۲ (۱٫۶۵%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۱۵,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۹ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۶۰ -۴۰ (-۰٫۱۱%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۸۰ ۰ (۰%) یورو ۳۹,۹۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۵,۶۰۲ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۱۴۱ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۸۳,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۸ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۳۳ -۱۳۱ (-۰٫۳۵%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۱۹۰ -۲۶۰ (-۰٫۷%) یورو ۳۹,۹۰۰ -۲۷۰ (-۰٫۶۸%) پوند انگلستان ۴۶,۳۰۰ ۴۴۹ (۰٫۹۷%) درهم امارات ۱۰,۱۱۷ -۷۱ (-۰٫۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۱۰,۰۰۰ -۱۵۰۰۰ (-۰٫۳۱%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۷ اسفند

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۵۲۸ -۱۵۷ (-۰٫۴۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۹۰ -۱۱۰ (-۰٫۲۹%) یورو ۴۰,۳۵۰ -۲۵۰ (-۰٫۶۲%) پوند انگلستان ۴۶,۹۰۰ ۵۱۱ (۱٫۰۹%) درهم امارات ۱۰,۳۵۰ ۱۲۱ (۱٫۱۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۳۱,۰۰۰ -۴۷۰۰۰ (-۰٫۹۵%) گرم طلای ...

ادامه »