خانه » ارز-طلا-سکه

ارز-طلا-سکه

نرخ ارز طلا سکه ۲۹ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۸,۶۰۰ -۲۸۰ (-۰٫۷۳%) یورو ۴۲,۹۰۰ -۲۰۰ (-۰٫۴۷%) پوند انگلستان ۴۷,۶۴۴ -۷۴۱ (-۱٫۵۶%) درهم امارات ۱۰,۵۰۱ -۷۵ (-۰٫۷۱%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۹۶,۰۰۰ -۶۰۰۰ (-۰٫۱۲%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۵۳,۳۰۰ -۱۴۰۰ (-۰٫۱۲%) انس طلا (دلار) ۱,۲۱۳٫۵۰ -۳ (-۰٫۲۵%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۶ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۲۰۰ -۲۲۰ (-۰٫۵۶%) یورو ۴۲,۹۰۰ -۲۵۰ (-۰٫۵۸%) پوند انگلستان ۴۸,۷۰۰ ۴۳۸ (۰٫۹%) درهم امارات ۱۰,۶۶۲ -۶۰ (-۰٫۵۶%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۸۱,۰۰۰ -۱۱۰۰۰ (-۰٫۲۲%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۹,۹۰۰ -۲۵۰۰ (-۰٫۲۲%) انس طلا (دلار) ۱,۱۹۷٫۹۰ ۰ (۰%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۵ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۵۷۰ -۲۸۰ (-۰٫۷۱%) یورو ۴۳,۱۰۰ -۱۵۰ (-۰٫۳۵%) پوند انگلستان ۴۸,۴۴۵ -۶۲۷ (-۱٫۲۹%) درهم امارات ۱۰,۷۶۳ -۷۶ (-۰٫۷۱%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۱۴,۰۰۰ -۲۱۰۰۰ (-۰٫۴۲%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۵۷,۵۰۰ -۴۸۰۰ (-۰٫۴۱%) انس طلا (دلار) ۱,۱۹۷٫۹۰ -۱ (-۰٫۰۸%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۳ دی

طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۵۱,۹۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۱۹۷٫۱۰ ۶ (۰٫۵%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ (۰%) سکه امامی ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ ۰ (۰%) نیم سکه ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۰ (۰%) ربع سکه ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۰ (۰%) سکه یک گرمی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۰ (۰%) سایر ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۲ دی

طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۰۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ (۰٫۳%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۵۵,۴۰۰ ۳,۵۰۰ (۰٫۳%) انس طلا (دلار) ۱,۱۸۹٫۳۰ ۳ (۰٫۲۵%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ (۰٫۴۳%) سکه امامی ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ (۰٫۶۷%) نیم سکه ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ (۰٫۸۲%) ربع سکه ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ (۰٫۶۲%) سکه یک گرمی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ (۰٫۹۷%) سایر ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۹ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۵۳۰ -۲۰ (-۰٫۰۵%) یورو ۴۲,۷۰۰ -۳۰ (-۰٫۰۷%) پوند انگلستان ۴۸,۸۲۲ -۲۱ (-۰٫۰۴%) درهم امارات ۱۰,۷۵۲ -۶ (-۰٫۰۶%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۶۲,۰۰۰ -۲۰۰۰ (-۰٫۰۴%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۵,۵۰۰ -۴۰۰ (-۰٫۰۳%) انس طلا (دلار) ۱,۱۷۳٫۲۰ ۰ (۰%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه جمعه ۱۷ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۵۲۰ ۰ (۰%) یورو ۴۲,۴۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۸۵۳ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۷۴۹ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۴۳,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۱,۱۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۱۷۷٫۸۰ -۳ (-۰٫۲۵%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۶ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۳۶۰ ۰ (۰%) یورو ۴۲,۴۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۶۳۵ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۷۰۶ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۳۵,۸۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۱۷۳٫۹۰ ۱۰ (۰٫۸۵%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۵ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۳۶۰ -۵۰ (-۰٫۱۳%) یورو ۴۲,۴۵۰ ۵۰ (۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۸,۶۳۵ -۱۵ (-۰٫۰۳%) درهم امارات ۱۰,۷۰۶ -۱۳ (-۰٫۱۲%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۲۳,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ (۰٫۳%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۳۶,۵۰۰ ۳,۵۰۰ (۰٫۳۱%) انس طلا (دلار) ۱,۱۶۵٫۲۰ ۶ (۰٫۵۱%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۴ دی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۹,۳۷۰ ۱۱۰ (۰٫۲۸%) یورو ۴۲,۲۰۰ ۱۰۰ (۰٫۲۴%) پوند انگلستان ۴۸,۶۵۲ ۱۵۶ (۰٫۳۲%) درهم امارات ۱۰,۷۰۸ ۲۹ (۰٫۲۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۹۰,۰۰۰ -۱۵۰۰۰ (-۰٫۳۱%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۲۸,۹۰۰ -۳۴۰۰ (-۰٫۳%) انس طلا (دلار) ۱,۱۴۸٫۹۰ -۳ (-۰٫۲۶%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ...

ادامه »