خانه » ارز-طلا-سکه (page 19)

ارز-طلا-سکه

نرخ ارز طلا سکه

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۶,۸۴۷ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۳۹,۹۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۶,۳۸۲ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۰۵۸ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۱۱,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۶ آبان

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۶,۶۷۵ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۳۹,۹۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۵,۹۵۲ ۰ (۰%) درهم امارات ۱۰,۰۱۰ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۵ آبان

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۶,۶۷۸ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۳۹,۹۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۶,۱۱۵ ۰ (۰%) درهم امارات ۹,۹۹۹ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سكه ۲۴ آبان

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۶,۶۶۲ ۱۱۷ (۰٫۳۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۳۹,۸۶۰ -۱۹۰ (-۰٫۴۸%) پوند انگلستان ۴۶,۱۳۰ -۳۰۵ (-۰٫۶۶%) درهم امارات ۹,۹۹۶ ۲۰ (۰٫۲%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۸۱۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ (۰٫۰۸%) گرم طلای ۱۸ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۳ آبان

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۶,۴۳۷ -۴۲ (-۰٫۱۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۴۰,۰۰۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۶,۳۰۸ ۰ (۰%) درهم امارات ۹,۹۴۹ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۲آبان

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۴۰,۲۷۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۵,۵۳۳ ۰ (۰%) درهم امارات ۹,۹۵۰ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۲۴,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۳۶,۷۰۰ ۰ (۰%) انس طلا (دلار) ۱,۲۲۸٫۶۰ ۵ (۰٫۴۱%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ۰ ...

ادامه »

نرخ آنلاين ارز طلا سكه ۲۱ آبان

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۶,۵۶۲ ۰ (۰%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار —– —– یورو ۴۰,۲۷۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۵,۵۳۳ ۰ (۰%) درهم امارات ۹,۹۵۰ ۰ (۰%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۲۴,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ۱۸ ...

ادامه »