خانه » ارز-طلا-سکه (page 5)

ارز-طلا-سکه

نرخ ارز طلا سکه ۲۴ خرداد

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۲۰ -۳۰ (-۰٫۰۸%) یورو ۴۲,۴۲۰ ۲۰ (۰٫۰۵%) پوند انگلستان ۴۷,۷۴۵ ۱۳۳ (۰٫۲۸%) درهم امارات ۱۰,۱۷۰ ۳۸ (۰٫۳۷%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۵۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰ (۰٫۱۸%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۳,۲۰۰ ۲,۱۰۰ (۰٫۱۸%) انس طلا (دلار) ۱,۲۶۸٫۲۰ ۱ (۰٫۰۸%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۳ خرداد

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۴۰ -۵۰ (-۰٫۱۳%) یورو ۴۲,۴۰۰ -۳۰ (-۰٫۰۷%) پوند انگلستان ۴۷,۶۵۵ ۱۴۸ (۰٫۳۱%) درهم امارات ۱۰,۱۲۹ -۱۵ (-۰٫۱۵%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۴۵,۰۰۰ -۹۰۰۰ (-۰٫۱۸%) گرم طلای ۱۸ ۱,۱۴۱,۶۰۰ -۲۰۰۰ (-۰٫۱۸%) انس طلا (دلار) ۱,۲۶۴٫۱۰ -۳ (-۰٫۲۴%) انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای سکه بهار آزادی ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۲۰ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۹۸ -۱۲ (-۰٫۰۳%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۰۰ -۵۰ (-۰٫۱۳%) یورو ۴۲,۲۸۰ -۱۲۰ (-۰٫۲۸%) پوند انگلستان ۴۸,۴۰۰ -۱۹۰ (-۰٫۳۹%) درهم امارات ۱۰,۱۴۲ -۱۸ (-۰٫۱۸%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۵۱,۰۰۰ -۳۲۰۰۰ (-۰٫۶۵%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۸ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۴۰ ۲۵ (۰٫۰۷%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۷۰ -۱۰ (-۰٫۰۳%) یورو ۴۲,۶۰۰ ۴۰ (۰٫۰۹%) پوند انگلستان ۴۸,۶۹۳ ۱۷۱ (۰٫۳۵%) درهم امارات ۱۰,۲۶۰ ۹۲ (۰٫۹%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۹۴,۰۰۰ -۶۰۰۰ (-۰٫۱۲%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۷ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۲۱ ۵۴ (۰٫۱۴%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۸۰ ۱۰ (۰٫۰۳%) یورو ۴۲,۴۱۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۳۶۵ ۱۱۱ (۰٫۲۳%) درهم امارات ۱۰,۱۴۱ ۳ (۰٫۰۳%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۵,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰۰۰ (-۰٫۱%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۶ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۱۲ ۸ (۰٫۰۲%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۲۰ -۵۰ (-۰٫۱۳%) یورو ۴۲,۵۵۰ ۰ (۰%) پوند انگلستان ۴۸,۳۹۲ ۱۷۷ (۰٫۳۷%) درهم امارات ۱۰,۱۲۲ -۱۵ (-۰٫۱۵%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۷۰,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۳ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۵۸ ۱۷۰ (۰٫۴۵%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۵۰ -۸۰ (-۰٫۲۱%) یورو ۴۲,۶۵۰ ۲۰۰ (۰٫۴۷%) پوند انگلستان ۴۸,۲۶۳ ۸ (۰٫۰۲%) درهم امارات ۱۰,۱۳۲ -۲۳ (-۰٫۲۳%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۶۲,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ (۰٫۳۸%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۱ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۵۲ -۱۲۷ (-۰٫۳۴%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۷۰ -۳۰ (-۰٫۰۸%) یورو ۴۲,۵۵۰ ۵۰ (۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۸,۵۰۰ ۳۴۱ (۰٫۷%) درهم امارات ۱۰,۱۳۷ -۹ (-۰٫۰۹%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۳۷,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۱۰ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۴۶۳ ۷۹ (۰٫۲۱%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۹۰ -۴۰ (-۰٫۱۱%) یورو ۴۲,۲۵۰ ۵۰ (۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۸,۳۰۰ ۸۸ (۰٫۱۸%) درهم امارات ۱۰,۲۹۰ ۱۳۷ (۱٫۳۳%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۴۷,۰۰۰ -۱۰۰۰ (-۰٫۰۲%) گرم طلای ...

ادامه »

نرخ ارز طلا سکه ۹ خرداد

میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۳۶۴ -۵۲ (-۰٫۱۴%) ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای دلار ۳۷,۲۶۰ -۵۰ (-۰٫۱۳%) یورو ۴۲,۱۵۰ -۵۰ (-۰٫۱۲%) پوند انگلستان ۴۸,۳۰۰ ۱۸۴ (۰٫۳۸%) درهم امارات ۱۰,۳۲۰ ۱۷۱ (۱٫۶۶%) طلای خام آخرین نرخ تغییر لحظه ای مثقال طلا (مظنه) ۴,۹۶۹,۰۰۰ ۰ (۰%) گرم طلای ...

ادامه »