خانه » اقتصاد به زبان ساده

اقتصاد به زبان ساده

چرا “پول” کالا شد؟

پیچیده کردن مفهوم “پول” تا حدی افزایش یافته که آن را از وسیله مبادله به یک کالای مستقل تغییر ماهیت داده و باعث آشفتگی محتوایی زیادی شده است.

ادامه »