خانه » انرژی

انرژی

ایران در مالکیت دانش فنی تولید پروپیلن از متانول سهیم است

معاون وزیر نفت با اشاره به این که تاکنون ایران در ورود لایسنس‌های صنعت پتروشیمی به کشور هیچ مشارکتی نداشته است، گفت: امضای توافقنامه همکاری ایجاد دانش فنی مشترک تولید پروپیلن از متانول، نخستین لیسانس مشترک با شرکت خارجی است.

ادامه »

بزرگترین تشکل صنفی پتروشیمی ایران از مهندس زنگنه حمایت می‌کند

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به حمایت بزرگترین تشکل صنفی صنعت پتروشیمی ایران از مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، اعلام کرد: با حضور دوباره زنگنه در وزارت نفت انتظار ثبت دومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی در دولت دوازدهم را داریم.

ادامه »