خانه » خواندنی ها

خواندنی ها

گوتلیب دایملر

اولین موتور سیکلت تاریخ “گوتلیب دایملر “نام دارد که نام سازنده اش رویش قرارگرفته وسرعت۱۲کیلومتر برساعت داشت این موتور در واقع یک دوچرخه چوبی بود که نیروی حرکت خود را از یک موتور کوچک میگرفت.

ادامه »

حمله اتریش به خودش

در سال ۱۷۹۱ ارتش “اتریش” در پى يك اشتباه به خودش حمله كرد و حدود ده هزار نفر از سربازان اين ارتش در نبرد با خود کشته شدند  

ادامه »

مسافت روسیه و آمریکا

روسیه و امریکا تنها ۴ کیلومتر باهم فاصله دارند ! شما نقشه را میبینید و روسیه را آنور دنیا و امریکا را اینور دنیا میبینید اما فاصله این دوکشور ۴ کیلومتر است ! تصویر هوایی از فاصله بین امریکا و روسیه ،اگر دهانه برینگ نبود این دوکشور به هم وصل بودند  

ادامه »

جنگ جهانی دوم پایان نیافته!جزیره ای بنام کورال وجود دارد که روسیه و ژاپن هنوز هم سرآن درگیرند وتوافق نامه ای درباره اش امضا نکرده اند و اگراین کار ادامه یابد جنگ جهانی دوم مختومه خواهد بود

جنگ جهانی دوم پایان نیافته!جزیره ای بنام کورال وجود دارد که روسیه و ژاپن هنوز هم سرآن درگیرند وتوافق نامه ای درباره اش امضا نکرده اند و اگراین کار ادامه یابد جنگ جهانی دوم مختومه خواهد بود

ادامه »

خرس مرگ یاDeath Bearنام افرادی عجیب در نیویورک است که وظیفه شان دریافت تمام مدارکی که موجب ناراحتی افراد میشود مانند عکس متوفی و… است و آنهارا گرفته و معدوم میکنند

خرس مرگ یاDeath Bearنام افرادی عجیب در نیویورک است که وظیفه شان دریافت تمام مدارکی که موجب ناراحتی افراد میشود مانند عکس متوفی و… است و آنهارا گرفته و معدوم میکنند

ادامه »